Perioada de derulare a cursului: 27.02.2016 – 28.02.2016
Programul cursului: 27.02.2016 – ora 9:00 – 17:00
28.02.2016 – ora 10:00 – 16:00
Trainer: Ana Georgescu
Diploma obtinuta: Diploma de participare eliberata de F.M.C Pro Expert Group
Pret: 200 lei
Informatii generale: Curs practic bazat pe simularea procesului de elaborare si depunere a unui proiect finantat prin PNDR 2014-2020.
Metoda de predare inovativa.

 

Cui se adreseaza cursul?

Cursul se adreseaza atat celor care doresc sa dezvolte o afacere in mediul rural prin intermediul fondurilor nerambursabile, cat si celor care doresc o cariera de consultant in acest domeniu de activitate.

 • daca vrei sa infiintezi/ modernizezi o ferma…
 • daca vrei sa-ti cumperi utilaje agricole…
 • daca vrei sa construiesti/ modernizezi/ extinzi o pensiune…
 • daca vrei sa dezvolti o activitate non-agricola in mediul rural…stomatologie, cabinete medicale, cabinete veterinare, productie, servicii pentru populatie…
 • daca ai un teren agricol si vrei sa profiti de aceasta oportunitate de finantare…
 • daca vrei sa devii consultant pe fonduri europene…

…atunci iti propunem sa pornim impreuna la drum, pentru ca tu sa fii informat si sa poti lua cele mai bune decizii in ceea ce priveste finantarea ideii tale de afaceri sau cariera ta.

Iti  spunem exact care este realitatea din spatele fondurilor, te invatam cum sa eviti riscurile pe care le presupune un astfel de proiect, cum sa scrii corect o cerere de finantare, cum sa obtii documentele necesare pentru intocmirea dosarului de finantare, cum sa alegi persoanele cu care vei lucra in demersul de a obtine fonduri nrambursabile.

Iti aratam realitatea pentru ca tu sa poti lua cele mai bune decizii.

Suntem aici sa te pregatim cat mai bine pentru ce va urma, suntem aici sa-ti explicam pas cu pas ce presupune acest proces de accesare a fondurilor europene, astfel incat sa fii informat cat mai bine si sa nu pierzi niciun ban in demersul tau de a accesa fondurile europene.

Ce vei invata participand la acest curs?

 • Vei invata cum functioneaza mecanismul fondurilor europene;
 • Vei afla mai multe despre Programul National pentru Dezvoltare Rurala;
 • Vei descoperi liniile de finantare prin intermediul carora se pot obtine fonduri pentru:
  • Infiintarea/ modernizarea fermelor vegetale/ zootehnice;
  • Infiintarea exploatatilor pomicole;
  • Sprijin pentru tinerii fermieri;
  • Sprijin pentru procesarea si marketigul produselor agricole;
  • Sprijin pentru dezvoltarea activitatilor nonagricole in mediul rural: productie, servicii, agroturism – – sprijin de pana la 70.000 euro, 100% fonduri nermbursabile;
  • Sprijin pentru dezvoltarea activitatilor nonagricole in mediul rural: productie, servicii, pensiuni agroturistice – sprijin de pana la 200.000 euro, 90% fonduri nermbursabile;
 • Vei acumula cunostinte despre instrumentele utilizate in procesul de obtinere al fondurilor europene: site-uri specializate, Ghidul Solicitantului, documente/ formulare standard;
 • Vei invata cum sa stabilesti eligibilitatea ideii de proiect;
 • Iti vom prezenta documentele necesare pentru depunerea dosarului de finantare (de unde se elibereaza, ce trebuie sa faci pentru a le obtine, costuri implicate);
 • Vei invata cum sa completezi corect cererea de finantare.
 • Vei afla mai multe despre cum sa intocmesti corect bugetul proiectului – cheltuieli elgibile, cheltuieli neeligibile, tehnici de estimare a costurilor.
 • Vei acumula cunostinte despre studiul de fezabilitate/ memoriul justificativ/ planul de afaceri – diferente, structura, responsabilitati, factori implicati.
 • Vei invata despre importanta echipei de proiect – componenta, atributii, rolul beneficiarului.
 • Iti vom prezenta cele mai frecvente greseli in proiectele cu finantare europeana.
 • Iti vom da sfaturi utile, pentru ca dupa participarea la curs sa poti face urmatorii pasi plin de incredere.

Metoda de predare este inovativa si consta in simularea procesului de depunere al unui dosar de finantare, de la faza de identificare a idei de proiect si pana la depunerea acestuia.

Ce include taxa de participare?

 • Participarea la cele 2 zile de curs;
 • Suportul de curs in format electronic;
 • Fise de lucru;
 • Rechizite curs: mapa, pix, foi;
 • Suport pe e-mail 30 zile dupa finalizarea cursului;
 • Transmiterea noutatilor pe mail – fonduri europene pentru dezvoltare rurala, timp de 12 luni.
 • Coffee breaks (cafea, ceai, apa, sucuri) in fiecare zi de curs;
 • Diploma de participare eliberata de F.M.C Pro Expert Group;

Cum ma inscriu la curs?

Inscrierea la curs se realizeaza in 4 etape:

 1. Se completeaza Formularul de inscriere la curs, in care se va mentiona cursul la care doriti sa participati si perioada. In sectiunea detalii suplimentare se vor completa datele de facturare.
 2. In 24 de ore veti primi pe mail factura proforma. In cazul in care nu primiti factura proforma in 24 de ore sau in cazul in care aveti nelamuriri, va rugam sa ne contactati la nr. de telefon 0722.58.69.73. sau la adresa de mail: office@fmcgroup.ro.
 3. Plata avansului pentru curs (minim 50%) trebuie efectuata in baza facturii proforme (mentionand seria si nr. proformei) pana in data de 15.02.2016 prin transfer bancar in contul: RO15RZBR0000060015679591, Raiffeisen Bank, Sucursala Cotroceni. In situatia in care nu puteti achita in termenul stabilit va solicitam sa ne contactati pentru a prelungi acest termen.
 4. In prima zi de curs se va achita diferenta de bani.

Despre trainer – Ana Georgescu

O calatorie de o mie de mile incepe cu un pas.

Lao Tzu

Fa primul pas spre SUCCES in 2016!  Participa la curs si fii mai aproape de indeplinirea visului tau!

Experienta profesionala

Cu o experienta de peste 7 ani in domeniul finantarilor nerambursabile a elaborat si implementat cu succes proiecte care acopera o gama larga de programe de finantare printre care enumeram: PNDR – dezvoltare rurala, POR – sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor, POS CCE – sprijin pentru dezvoltarea IMM-urilor, sustinerea e-economiei, POP – acvacultura, investitii in procesare si marketing, POSDRU – dezvoltarea resurselor umane.

Educatie

A absolvit in anul 2010 Programul de studii de masterat “Management si Comunicare in Afaceri” in cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative, Faculatatea de Comunicare si Relatii Publice. In anul 2009 a absolvit Facultatea de Ştiinţe Politice, specializarea “Relaţii Internaţionale şi Studii Europene”, iar in anul 2008 a absolvit Facultatea de Administraţie Publică, specializarea “Administraţie Publică Europeană”, ambele in cadrul Şcoalii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrative.

Alte cursuri de specializare/ certificari: curs de Formator – autorizat ANC, curs de Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene – autorizat ANC, Curs Analiza economico-financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila, ACRAFE; Curs postuniversitar de perfectionare Proiectarea si managementul proiectelor europene, Universitatea Politehnica Bucuresti Centrul de Tehnologii Avansate si Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, Curs Scriere de proiecte Serviciul European de Voluntariat – Programul Tineret in actiune; Curs Scrierea propunerilor de finantare in context Tineret in Actiune;

Ce se finanteaza prin aceasta sub-masura?

(1) Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/ gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință este în curs de aplicare;

(2) Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor;

(3) Investiţii în înfiinţarea/înlocuirea plantaţiilor pentru strugurii de masă şi alte culturi perene

(4) Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri;

(5) Înființare şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi și racordări;

(6) Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare, inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole). Investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investitiile în modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă).

Materia primă de bază trebuie să provină integral din exploatația agricolă (fermă).

(7) Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară într-un proiect de investiții la nivel de fermă;

(8) Investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

(9) Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă), ca și componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

(10) Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci .

 Cine poate aplica?

– Fermierii definiţi ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă.

Ce conditii trebuie sa indeplinesc?

– trebuie sa ma incadrez in categoria beneficiarilor mentionati anterior;

– Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8.000 SO (valoarea producţiei standard) – pentru a calcula dimensiunea economica a exploatatiei apasa AICI;

– Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin sub-măsură – sectiunea Ce se finanteaza prin aceasta sub-masura?

– trebuie sa asigur cofinantarea investitiei;

– trebuie sa demostrez prin documentatia tehnico-economica viabilitatea economică a investiției;

– investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului;

– in toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în sisteme/echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt respectate anumite conditii specifice;

– Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării;

– Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru exploataţia agricolă;

– Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte reglementarile in vigoare, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%;

– Investiția va respecta legislaţia în vigoaredin domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;

– Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

– În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat.

Care este valoarea ajutorului financiar nerambursabil?

I. În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

 • în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
 • în cazul proiectelor care prevăd construcții – montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal și maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 • în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate (productie-procesare-comercializare) la nivelul exploatației agricole – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși90% în cazul fermelor cu dimensiunea până la 250.000 SO, respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO, în cazul:

 • Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare;
 • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
 • Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013 – in anumite conditii.
 • Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice.

II. În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:

 • pentru proiectele care prevăd achiziții simple:maximum 500.000 euro;
 • pentru proiectele care prevăd construcții- montaj:maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;
 • pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate: – maximum 2.000.000 euro;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși50%.

III. În cazul cooperativelor și grupurilor de producători – 50% intensitate sprijin fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%.

Definitii:

 • Ferma mică reprezintă exploataţia agricolă având dimensiunea economică între 8.000 și 11.999 euro SO, valoarea producţiei standard.
 • Ferma de dimensiune medie reprezintă exploataţia agricolă cu dimensiunea economică între 12.000 și 250.000 euro SO valoarea producţiei standard.

Ce pot sa achizitionez cu ajutorul financiar primit?

 • Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități;
 • Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat – în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului fără a depăşi, 30.000 euro: înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse si etichetarea (crearea conceptului);
 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv; Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar.

Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme,  Autorulotele alimentare, Rulotele alimentare, Mijloace de transport animale/ păsări/ albine.

 • Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene;
 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
 • cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții – montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.

Care este urmatorul pas…

Completeaza FORMULARUL pentru a primi mai multe informatii despre aceasta oportunitate de finantare si pentru a vedea ce punctaj poti obtine.

Sursa: http://www.apdrp.ro

Ce se finanteaza?

– Construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie/ prestare servicii

– Achizitia echipamentelor tehnologice, utilaje, mobilier, echipamente informatice

– Brevete, licente, programe informatice, website-uri

– Servicii de consultanta/ asistenta – maxim 7% din valoarea cheltuielilor eligibile + maxim 5000 lei cheltuielile de publicitate si informare.

– Taxe si comisioane;

Care este valoarea spijinului financiar nerambursabil?

– intre 25.000 euro si 200.000 euro

– 100% finantare (in Regiunea Bucuresti-Ilfov nu se cunoaste inca procentul)

Cine poate aplica?

– Solicitantul poate fi o societate comerciala sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria microintreprinderilor (sub 9 angajati, sub 2 mil euro cifra de afaceri neta/ active totale nete).

– Investitia propusa prin proiect trebuie sa vizeze o singura clasa CAEN – vezi lista codurilor CAEN eligibile –

– Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral (2014 integral), a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare.

– Locul de implementare al proiectului este in mediul urban.

– Pentru investitii care includ lucrari de constructie – se va demonstra detinerea dreptului de proprietate privata, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie.

– Pentru investitii care nu includ lucrari de constructie – se va demonstra detinerea dreptului de proprietate privata, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau contract de închiriere/locațiune.

Mai multe detalii AICI 

Sursa – http://www.fonduri-ue.ro

MADR a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru:

– submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole (vechea masura 121 Modernizarea exploatiilor agricole si forestiere)
– submasura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (vechea masura 112 Instalarea tinerilor fermieri)
– submasura 19.1 – Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor pentur dezvoltare locala

Primele sesiuni de depunere de proiecte pe două măsuri, tineri fermieri și investiții în ferme se vor deschide incepand cu 25 martie.

Fa primul pas!

Participa la cursul „Accesarea fondurilor europene pentru dezvoltare rurala”, in perioada 14-15 martie si afla mai multe informatii despre oportunitatile de finantare pentru afacerile din mediul rural (ferme, activitati non-agricole, pensiuni etc.)
Pentru mai mai multe detalii si inscriere intrati pe http://www.fmcgroup.ro

Solicita consultanta! Afla mai multe informatii despre aceste linii de finantare. Intra pe http://www.fmcgroup.ro si solicita consultanta sau scrie-ne pe adresa de email: office@fmcgroup.ro.

Perioada de derulare a cursului: 07.03.2015 – 08.03.2015
Programul cursului: 07.03.2015 – ora 9:00 – 17:00

08.03.2015 – ora 10:00 – 16:00

Trainer: Ana Georgescu
Diploma obtinuta: Diploma de participare eliberata de F.M.C Pro Expert Group
Pret: 200 lei
Informatii generale: Cursul practic bazat pe simularea procesului de elaborare si depunere a unui proiect finantat prin PNDR 2014-2020.

Metoda de predare inovativa.

Suport de curs pentru asimilarea cunostintelor teoretice.

Informatii suplimentare Informatiile suplimentare se pot obtine la nr. de telefon 0745.212.085 sau pe adresa de email: office@fmcgroup.ro

Cui se adreseaza cursul?

Cursul se adreseaza atat celor care doresc sa-si dezvolte o afacere in mediul rural prin intermediul fondurilor nerambursabile, cat si celor care doresc o cariera de consultant in acest domeniu de activitate.

 • daca vrei sa infiintezi/ modernizezi o ferma…
 • daca vrei sa-ti cumperi utilaje agricole…
 • daca vrei sa construiesti/ modernizezi/ extinzi o pensiune…
 • daca vrei sa dezvolti o activitate non-agricola in mediul rural…stomatologie, cabinete medicale, cabinete veterinare, productie, servicii pentru populatie…
 • daca ai un teren agricol si vrei sa profiti de aceasta oportunitate…
 • daca vrei sa devii consultant pe fonduri europene…

…atunci iti propunem sa pornim impreuna la drum, pentru ca tu sa fii informat si sa poti lua cele mai bune decizii in ceea ce priveste finantarea ideii tale de afaceri sau cariera ta.

Nu impachetam fondurile europene intr-un cadou cu fundita, nu-ti spunem ca e usor sa accesezi fonduri nerambursabile, nu afirmam ca dupa absolvirea cursului vei avea capacitatea de a realiza integral un proiect finantat prin fonduri europene. Iti vom spune exact care este realitatea din spatele fondurilor, te vom invata cum sa eviti riscurile pe care le presupune un astfel de proiect, cum sa scrii corect o cerere de finantare, cum sa obtii documentele necesare pentru intocmirea dosarului de finantare, cum sa alegi persoanele cu care vei lucra in demersul de a obtine fonduri nrambursabile.

Iti aratam realitatea pentru ca tu sa poti lua cele mai bune decizii.

Suntem aici sa te pregatim cat mai bine pentru ce va urma, suntem aici sa-ti explicam pas cu pas ce presupune acest proces de accesare a fondurilor europene, astfel incat sa fii informat cat mai bine si sa nu pierzi niciun ban in demersul tau de a accesa fondurile europene.

Un om informat e un om puternic. John Davison Rockefeller

Ce vei invata participand la acest curs?

 • Vei invata cum functioneaza mecanismul fondurilor europene;
 • Vei afla mai multe despre cum functioneaza mecanismul fondurilor europene pentru dezvoltare rurala;
 • Vei descoperi liniile de finantare prin intermediul carora se pot obtine fonduri pentru:
  • Infiintarea/ modernizarea fermelor;
  • Sprijin pentru tinerii fermieri;
  • Sprijin pentru procesarea si marketigul produselor agricole;
  • Sprijin pentru dezvoltarea activitatilor nonagricole in mediul rural: productie, servicii, agroturism – submasura cu o finantare nerambursabila de 70.000 euro;
  • Sprijin pentru dezvoltarea activitatilor nonagricole in mediul rural: productie, servicii, pensiuni turistice – submasura cu o finantare nerambursabila de 200.000 euro;
 • Vei acumula cunostinte despre instrumentele utilizate in procesul de obtinere al fondurilor europene: site-uri specializate, Ghidul Solicitantului, documente/ formulare standard;
 • Vei invata cum sa stabilesti eligibilitatea ideii de proiect;
 • Iti vom prezenta documentele necesare pentru depunerea dosarului de finantare (de unde se elibereaza, ce trebuie sa faci pentru a le obtine, costuri implicate);
 • Vei invata cum sa completezi corect cererea de finantare.
 • Vei afla mai multe despre cum sa intocmesti corect bugetul proiectului – cheltuieli elgibile, cheltuieli neeligibile, tehnici de estimare a costurilor.
 • Vei acumula cunostinte despre studiul de fezabilitate/ memoriul justificativ/ planul de afaceri – diferente, structura, responsabilitati, factori implicati.
 • Vei invata despre importanta echipei de proiect – componenta, atributii, rolul beneficiarului.
 • Iti vom prezenta cele mai frecvente greseli in proiectele cu finantare europeana.
 • Iti vom da sfaturi utile, pentru ca dupa participarea la curs sa poti face urmatorii pasi plin de incredere.

Metoda de predare este inovativa si consta in simularea procesului de depunere al unui dosar de finantare, de la faza de identificare a idei de proiect si pana la depunerea acestuia.

Ce include taxa de participare?

 • Participarea la cele 2 zile de curs;
 • Suportul de curs in format electronic;
 • Fise de lucru;
 • Rechizite curs: mapa, pix, foi;
 • Suport pe e-mail 30 zile dupa finalizarea cursului;
 • Transmiterea noutatilor pe mail – fonduri europene pentru dezvoltare rurala, timp de 6 luni.
 • Coffee brakes (cafea, ceai, apa, sucuri) in fiecare zi de curs;
 • Diploma de participare eliberata de F.M.C Pro Expert Group;

Cum ma inscriu la curs?

Inscrierea la curs se realizeaza in 4 etape:

 1. Se completeaza Formularul de inscriere la curs de pe site-ul http://www.fmcgroup.ro, in care se va mentiona cursul la care doriti sa participati si perioada. In sectiunea detalii suplimentare se vor completa datele de facturare.
 2. In 24 de ore veti primi pe mail factura proforma. In cazul in care nu primiti factura proforma in 24 de ore sau in cazul in care aveti nelamuriri, va rugam sa ne contactati la nr. de telefon 0745.212.085 sau la adresa de mail: office@fmcgroup.ro.
 3. In termen de 5 zile de la primirea facturii proforme puteti efectua plata prin transfer bancar in contul: RO15RZBR0000060015679591, Raiffeisen Bank, Sucursala Cotroceni specificand numarul facturii proforme. In situatia in care nu puteti achita factura in termenul stabilit va solicitam sa ne contactati pentru a prelungi acest termen. Factura se poate achita si in 2 rate: prima rata in termen de 5 zile de la emiterea facturii proforme si a doua rata cu cel putin 3 zile inainte de inceperea cursului.
 1. Factura fiscala o veti primi scanata pe mail in maxim 24 de ore de la confirmarea platii si in original in prima zi a cursului.

Trainer – Ana Georgescu

O calatorie de o mie de mile incepe cu un pas.

Lao Tzu

In orice demers pe care ti-l propui este important sa faci primul pas, la fe de important este si cum faci acest prim pas. O parere eronata despre fondurile nerambursabile, o persoana informata gresit, o informatie gasita de pe internet  te poate abate de la drumul tau. Prin urmare primul pas este foarte foarte important. Participand la acest curs  vei face un prim pas care te va scuti de mult stres, timp si bani pierduti.

Experienta profesionala

Cu o experienta de peste 6 ani in domeniul finantarilor nerambursabile a elaborat si implementat cu succes proiecte care acopera o gama larga de programe de finantare printre care enumeram: FEADR – dezvoltare rurala, POR – spijinirea dezvoltarii microintreprinderilor, POS CCE – spijin pentru dezvoltarea IMM-urilor, sustinerea e-economiei, POP – acvacultura, investitii in procesare si marketing, POSDRU – dezvoltarea resurselor umane. Totodata, a dezvoltat si gestionat proiecte finantate prin schema de ajutor de minimis.

Educatie

A absolvit in anul 2010 Programul de studii de masterat “Management si Comunicare in Afaceri” in cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative, Faculatatea de Comunicare si Relatii Publice. In anul 2009 a absolvit Facultatea de Ştiinţe Politice, specializarea “Relaţii Internaţionale şi Studii Europene”, iar in anul 2008 a absolvit Facultatea de Administraţie Publică, specializarea “Administraţie Publică Europeană”, ambele in cadrul Şcoalii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrative. In anul 2007 a obtinut o Bursa Erasmus la Instituto Politecnico de Braganca – “Escola Superior de Tecnologia e Gestado de Mirandela”, Portugalia (Bursa Erasmus).

Alte cursuri de specializare/ certificari: curs de Formator – autorizat ANC, curs de Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene – autorizat ANC, Curs Analiza economico-financiara in cadrul proiectelor de investitii cu finantare nerambursabila, ACRAFE; Curs postuniversitar de perfectionare Proiectarea si managementul proiectelor europene, Universitatea Politehnica Bucuresti Centrul de Tehnologii Avansate si Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, Curs Scriere de proiecte Serviciul European de Voluntariat – Programul Tineret in actiune; Curs Scrierea propunerilor de finantare in context Tineret in Actiune; Participare la training-urile (Time Management, Marketing, Leadership, Inteligenţă emoţională) si workshop-urile organizate in cadrul Business School 2008, Asociatia VIP Romania;

Care sunt domeniile spijinite?

1. Activități productive (ex. fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producere de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.)
2. Activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale nonagricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)
3. Activități turistice (servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică);
4. Servicii (ex:.medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

Sunt eligibil?

Sprijinul financiar prevăzut pentru această sub-măsură se acordă pentru:

– fermieri sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
– micro-întreprinderi (inclusiv start-up-uri) și întreprinderi mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole.

Care sunt cheltuielile eligibile?

Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse prin Planul de Afaceri, inclusive capital de lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Care sunt conditiile de eligibilitate?

1. Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural;
2. Activitatea va fi desfășurată în spațiul rural și cel puțin 80% din noii angajați trebuie să aibă domiciliul stabil în spațiul rural;
3. Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, desfășurarea de activități comerciale prin producție comercializată sau activități prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată.

Care este cuantumul ajutorului nerambursabil?
Cuantumul sprijinului este de:
– 70.000 Euro/proiect în cazul activităților productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică;
–  50.000 Euro/proiect în cazul altor activități.
Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale va fi acordat sub formă de primă în două tranşe astfel:
– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 30% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.
Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a ajutorului.
Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementarea corectă a obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri.

Daca sunteti interesati de aceasta oportunitate de finantare ne puteti contacta pe adresa de email: expert.fonduri.europene@gmail.com

Sursa: www.madr.ro

 

Ce investitii sunt eligibile?

 

Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole proprii, cum ar fi:

 

– Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton;

– Fabricarea produselor chimice, farmaceutice;

– Activități de prelucrare a produselor lemnoase;

– Industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;

– Fabricare produse electrice, electronice, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;

 

Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:

– Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)

 

Investiții pentru prestarea de servicii, de exemplu:

– Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;

– Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;

– Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;

– Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;

– Servicii tehnice, administrative, etc.;

 

Investitii pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement;

 

Producere de combustibil din biomasa (ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării.

 

Cine poate sa aplice?

 

Sprijinul financiar prevăzut pentru această sub-măsură se acordă:

– micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici existente, din spațiul rural;

– micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;

– fermelor care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici.

Persoanele fizice nu sunt beneficiari eligibili.

 

Ce se finanteaza?

 

– Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;

– Achiziţionarea inclusiv în leasing de noi utilaje, instalaţii și echipamente, costuri de instalare;

– Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

 

Care este valoarea ajutorului nerambursabil?

Sprijin public nerambursabil nu va depăși 200.000 Euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil – 90%

Daca sunteti interesati de aceasta oportunitate de finantare ne puteti contacta pe adresa de email: expert.fonduri.europene@gmail.com

Sursa: www.madr.ro

Ministerul Finanţelor Publice anunţă deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.  Depunerea  cererilor de acord se va realiza în perioada 02 – 27.02.2015, cu posibilitatea prelungirii.

Bugetul sesiunii  – 450 milioane lei

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari, cu personalitate juridică.

Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de costurile salariale inregistrate pe o perioada de 2 ani consecutivi, ca urmare a crearii de locuri de munca. Intensitatea maxima a ajutorului de stat este de  maxim 50% pentru toate regiunile cu urmatoarele exceptii: Bucuresti (15%), Ilfov (35%) si Regiunea Vest (35%).

Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării și modul de completare a documentelor necesare sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

Daca sunteti interesati de aceasta oportunitate de finantare, contactati-ne folosind butonul “Solicita consultanta!” din stanga paginii.

 

 

Sursa: www.mfinante.ro – site-ul Ministerului Finanțelor Publice

Pentru a putea depune un proiect in cadrul cererii de propuneri de proiecte Măsuri integrate pentru tinerii inactivi – POCU 2014 – 2020, trebuie sa respectati urmatoarele criterii privind capacitatea financiara, administrative si operationala.

 1. Evaluarea capacitatii financiare

Pentru ONG-uri și SRL-uri, indiferent de vechimea organizației, valoarea maxima a ajutorului financiar nerambursabil va fi de:

 • 2 x suma veniturilor/cifrelor de afaceri pe ultimii 3 ani până la valoarea maximă a AFN eligibil

SAU

 • 2 x valoarea capitalului social

SAU

 • 30% din AFN în cadrul respectivei cereri de propuneri de proiecte în cazul în care rezultatul obținut din calculul 2 x suma veniturilor/cifrei de afaceri este mai mic decât această valoare.
 1. Evaluarea capacitatii administrative

Solicitantul și fiecare dintre parteneri are cel puțin 3 angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată (angajați permanenți) cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea propunerii de proiect.

 1. Evaluarea capacitatii operationale

Solicitantul sau parteneriatul ca întreg poate face dovada ca a finalizat implementarea a cel puțin 1 proiect finanțat din fonduri externe organizației (rambursabile sau nerambursabile, indiferent de sursa finanțării) de o valoare cel puțin egală cu jumătate din valoarea finanțării solicitate la nivel de parteneriat (AFN solicitat), într-un domeniu relevant pentru propunerea de proiect sau implementat pentru același grup țintă.

Daca sunteti interesati de aceasta oportunitate de finantare, intrati pe site-ul http://www.fmcgroup.ro si contactati-ne folosind butonul “Solicita consultanta!” din stanga paginii.

Sursa: www.fonduri-ue.ro – website-ul Ministerului Fondurilor Europene

AM POSDRU a publicat in data de 31.12.2014 primul draft de Ghid al Solicitantului ,,Masuri integrate pentru tinerii inactivi,, ce va fi finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, axa prioritara 1 : Initiativa ,,Locuri de munca pentru tineri,, si axa prioritara 2 : ,,Îmbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs,,

Intervenţiile finanţate prin POCU îi vizează pe tinerii NEETs* din regiunile Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia prin „Inițiativa locuri de muncă pentru tineri” (Axa Prioritară 1), dar şi pe cei din celelalte cinci regiuni ale ţării, prin „Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs” (Axa Prioritară 2).

Grupul țintă vizat în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte este format din tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani (respectiv, până la împlinirea vârstei de 25 ani).

Grupul țintă vizat în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte este format din tineri

NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani (respectiv, până la împlinirea vârstei de 25 ani).

Solicitanții eligibili sunt: entități relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizații de tineret etc.) în parteneriat cu angajatori/ Angajatori, SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa) în parteneriat cu entități relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizații detineret etc), entităţile selectate/ desemnate pentru implementarea schemelor de grant global în domeniul antreprenoriatului.

Parteneriatul este obligatoriu!

Pentru alte detalii referitoare la aceasta linie de finantare (descrierea activitatilor eligibile, indicatori cheltuieli  eligibile si plafoane aplicate etc.) consultati Ghidul Solicitantului.

Daca sunteti interesati de aceasta oportunitate de finantare, intrati pe website-ul http://www.fmcgroup.ro si contactati-ne folosind butonul “Solicita consultanta!” din stanga paginii.

* NEETs – Tineri care nu au un loc de muncă și nici nu urmează un program de educație sau formare (”not in employment, education or training”, conform definiției Comisiei Europene)

 

Sursa: www.fonduri-ue.ro – website-ul Ministerului Fondurilor Europene